Ortopodologia

Exploració i diagnòstic dels problemes posturals del peu, tant a nivell pediàtric com en adults. 

Estudi informatitzat del peu, en estàtica i en dinàmica, per diagnosticar qualsevol patologia que alteri la bona funcionalitat del peu. 

Confecció de plantilles correctores i/o pal.liatives, quan el cas ho requereixi, fetes mitjançant una tècnica totalment nostra, innovadora, fora dels tractaments de plantilles habituals poc treballades o prefabricades, que ocasionen molts fracassos.