Ortopodologia

Exploració i diagnòstic dels problemes posturals del peu, tant a nivell infantil com en adults. Confecció de plantilles i ortesi correctores i/o pal.liatives, quan el cas ho requereixi.

Estudi informatitzat del peu, tant en repòs com caminant, amb resultats exploratoris immillorables per a diagnosticar qualsevol patologia que afecti la bona funcionalitat del peu.