Problemes dermatològics

Tractament de les anomalies dèrmiques, tan freqüents i doloroses, fins l'extrem d'invalidar la vida quotidiana, entre elles la patologia de l'ungla, que requereix tractament pal.liatiu així com quirúrgic en alguns casos.

Fongs
Peu d'atleta
Infeccions bacterianes
Dermatofitosis (infeccions micòtiques)
Papil·lomes (berrugues)