Problemes dermatològics

Tractament de les anomalies dèrmiques, tant freqüents i, en ocasions, doloroses, fins l'extrem d'invalidar la vida quotidiana, com també la patologia de la ungla, que requereix tractament pal.liatiu, així com quirúrgic en alguns casos.

Fongs a nivell de pell i de les ungles
Peu d'atleta
Infeccions bacterianes
Papil·lomes vírics (Berrugues)

I tota altre anomalia que afecti a la pell.