La Clínica

El nostre centre podològic compta amb una llarga trajectòria professional, ubicat a Mataró, des de l'any 1962. Tractem el peu de forma integral i des de diferents perspectives, amb la finalitat de poder atendre la seva patologia de la forma més global i eficaç possible, respectant l'estreta relació dels peus amb l'equilibri corporal de cada persona. 

      - Problemes dermatològics
      - Tractament del Peu Diabètic
      - Diagnòstic per la Imatge
      - Ortopodologia
      - Cirurgia MIS: Minimum Incision Surgery 

Dr. Josep Rivas

 

Col.legiat número 115

 • Diplomat Ajudant Tècnic Sanitari (1975)
 • Diplomat en Podologia (1978)
 • Director d'instal.lacions de RX amb finalitats diagnòstiques podològiques (1995)
 • Membre de l'Associació Espanyola de Cirurgia Podològica (A.E.C.P.)
 • Membre de l'Associació Espanyola de Cirurgia per Mínima Incisió del Peu (AEMIS)
 • Director de CEAPPD (Centre Especialitzat en l'Atenció Podològia del Peu Diabètic)
 • Membre de The Academy of Ambulatory Foot & Ankle Surgery

Dra. Miriam Vegas

 

Col·legiada número 2064

 • 2015 - Formació professional de Grau Superior en Imatge per al Diagnòstic
 • 2015 – Acreditació per Operar equips de Raigs X amb finalitat diagnòstica
 • 2019 – Grau en Podologia per la Universitat de Barcelona
 • 2019 – Directora d’Instal·lacions de Radiodiagnòstic Podològic
 • 2023 - Máster Universitario en Cirugía Podológica de Mínima Incisión por la Universidad Católica de Valencia
 • Actualitat – Col·laboració en Cirurgia de Peu diabètic i Cirurgia MIS en Clínica Podològica Dr. Josep Rivas