Cirurgia per Mínima Incisió

És una tècnica podològica de màxima efectivitat que permet corregir diverses deformacions digitals (dits martell, en"garra", altres anomalies), així com Hallux Valgus (galindons), esperons calcanis, fascitis plantars, metatarsàlgies, etc. amb el mínim traumatisme per al pacient. No és necessari ingrés hospitalari.

Es realitza en el quiròfan de la mateixa clínica podològica. No requereix anestèsia general ni epidural. Sempre es realitza sota anestèsia local, possibilitant que el pacient pugui tornar al seu domicili pel seu compte després de la intervenció.

La recuperació és curta i permet també una ràpida reincorporació al món laboral i social.

Assistència postoperatòria durant les 24h.