Com evitar l'engany en les plantilles ortopèdiques

10/01/2018

Les plantilles ortopèdiques son un tipus de tractament extern que serveix per resoldre un munt de problemes i patologies que ens trobem en els peus, doncs gràcies a elles podem variar la posició, l’alçada, la inclinació, la desviació, ... en definitiva, podem dominar la forma de col·locar els peus i així influir totalment en la manera de caminar.

Així i tot, moltes vegades la funció de les plantilles, més que per dominar el peu és la de proporcionar uns punts de descàrrega en les plantes quan aquests peus presenten patologies doloroses per excés o mal repartiment de les pressions, per això son molts i variats els tipus de materials en que poden ser fetes les plantilles i qualsevol material es correcte sempre que siguin fetes aquestes correctament.

Per tant, estaríem parlant de dos tipus de plantilles, les correctores o dominants i les pal·liatives o de descàrrega de zones doloroses. Sempre tenint en compte que les del primer tipus només son realment correctores si son aplicades durant el temps de creixement del peu, passant després a fer la funció de plantilla dominant.

Tot això fa que al disposar els podòlegs d’aquest mitjà de tractament, siguin moltíssim es les possibilitats que tenim per tractar globalment el peu malalt. Per aquest mateix motiu, és enorme la importància que te fer servir correctament aquesta alternativa de tractament i, per tant, és gravíssim fer-ne un mal ús, posant els interessos econòmics per davant de la salut dels peus i buscant només fer-ne un negoci.

Aquest comentari és el que dóna títol a aquest escrit, dins l’apartat “Parlem dels Peus” d’aquesta pàgina web.

Només es pot fer un tractament mèdic, dins l’especialitat que sigui, després de fer un diagnòstic de la malaltia.Això és més que evident i , lògicament, és el que passa en les patologies dels peus, on si les plantilles ortopèdiques son un tractament, aquest només pot realitzar-lo qui fa el diagnòstic de la patologia i únicament parlem, doncs, de podòlegs i traumatòlegs, encara que aquests últims, en una gran majoria, no es dediquen personalment a fer el tractament de plantilles, sinó que el deriven.

Si aquesta derivació és a un podòleg, el camí que hem iniciat és correcte, però si és a una ortopèdia (que és el més freqüent), el tractament queda falsificat ja que les ortopèdies ni saben ni poden instaurar un tractament de plantilles, doncs la seva funció es limita a vendre plantilles prefabricades, malgrat algunes confeccionin un motlle del peu que els serà d’utilitat únicament per encaixar la plantilla prefabricada a la mida del peu.

És cert que hi ha algunes ortopèdies que disposen dels serveis d’un podòleg, però aquests casos son realment una minoria, així com és relativament freqüent i molt trist reconèixer que hi ha podòlegs que fan ús de les plantilles prefabricades, cosa que personalment considero un seriós engany no només capa el pacient sinó també de cara a la ètica professional dins la Podología.

Poques derivacions de tractaments de plantilles de traumatòlegs a ortopèdies es fan de forma desinteressada. La majoria de cops és per comissions econòmiques prèviament establertes o per “amiguisme”, o sigui, voler afavorir professionalment a persones determinades. I les vegades que no és així, estranya moltíssim que un traumatòleg quan aconsella plantilles a un pacient,el derivi capa una ortopèdia, allà on sap que seran prefabricades, abans de fer- ho a un podòleg, on se li faria un estudi complert del peu i la plantilla adequada a cada cas.

Hauríem d’acabar amb aquest tipus d’engany que perjudica no només directament al pacient, que no troba solució a la seva patologia, sinó indirectament als propis podòlegs que ens esforcem en fer el tractament com ha de ser i que ens trobem amb pacients escarmentats per enganys reiterats d’altres tractaments i, per tant, recelosos a les plantilles, continuant patint el malestar conseqüent a la seva patologia quan realment es podria haver solucionat si haguessin estat tractats correctament.