Seguiment del peu diabètic

Estudi i valoració dels riscos que comporten aquest tipus de peu i tractament de les lesions que s'hi manifesten, així com també l'estudi del problema vascular que acompaya freqüentment al peu diabètic, mitjançant exploració Doppler, així com valoració de l'estat neurològic del peu en la seva totalitat confeccionant tests exploratoris del grau de sensibilitat. 

Tractament de les lesions ulceroses, tant freqüents en el peu diabètic, mitjançant microcirurgía en aquells casos de difícil solució.

Director del CEAPPD (Centre Especialitzat en l'Atenció Podològica del Peu Diabètic), ubicat a Mataró, C/Prat de la Riba, 60, 1er 1a.