Cirurgia Mis

És una tècnica podològica de màxima efectivitat que permet corregir diverses deformacions digitals (dits martell, en"garra", altres anomalies), així com Hallux Valgus (galindons), esperons calcanis, dolors plantars (metatarsàlgies), amb el mínim traumatisme per al pacientNo és necessari ingrés hospitalari.

Es realitza en el quiròfan de la mateixa clínica podològica. No requereix anestèssia general ni epidural. Sempre es realitza sota anestèssia local, possibilitant que el pacient pugui tornar al seu domicili caminant pel seu propi peu immediatament després de la intervenció.

La recuperacó és curta i permet també una ràpida reincorporació al món laboral i social.

Assistència post operatòria durant les 24 h.